Bureau Hager Huigens

Door de mens ontstane schoonheid is zelden vanzelfsprekend. Ze komt meestal voort uit de wijze waarop de tegenstellingen tussen het natuurlijke en het door de mens gecreëerde met elkaar worden verbonden. Daarin vinden wij onze inspiratie.

Een algemeen thema in het werk van bureau Hager Huigens is het optimaal aanpassen van de omgeving aan de gebouwde architectuur en het omringende landschap. Vanzelfsprekend spelen de wensen en eisen van de opdrachtgever daarbij een centrale rol.

 

Kerkewijk 65b
3901 EC Veenendaal
T +31 (0)318 860008
hager@hagerhuigens.nl